Slovník pojmov

A B C E F H I K N V

Alkalický

Alebo ZÁSADITÉ Prípravok, pH hodnota ktorého sa pohybuje medzi 8-15. Zásadité látky obsahujúce hydroxidový anión (OH-). Medzi hydroxidy patria napríklad: hydroxid sodný (NaOH) hydroxid draselný (KOH) hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)

Anorganická zlúčenina

Anorganické (neústrojné) látky sú také, ktoré tvoria podstatu neživej prírody (napr. horniny, minerály). Organické (ústrojné) látky sú také, ktoré vznikajú v telách živých organizmov a plnia tu funkciu stavebnú, zásobnú a funkciu živín.

Antistatická kvapalina

Antistatická kvapalina je antistatický prostriedok, ktorý rozptyľuje statickú elektrinu akumulovanú na povrchu objektu. Tu je príklad antistatických kvapalných  produktov. Po nanesení na povrch objektu tvorí extrémne tenký priehľadný…

Baktericídny

Usmrcujúci baktérie

Elektrostatický výboj

Elektrostatický výboj (ESD) je rýchly výboj elektrického prúdu medzi dvoma objektmi s rôznymi nábojmi a rôznym počtom elektrónov. Táto výmena elektrónov vytvára veľké hromadenie elektromagnetického poľa

Fungicídny

Fungicídny, ničiaci huby.Chemický prostriedok proti parazitným hubám a plesniam.

Hydroxid draselný

Hydroxid draselný patrí medzi silné hydroxidy, (podobne ako hydroxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín) jeho vodné roztoky reagujú aj so sklom. Taktiež reaguje so vzdušnou vlhkosťou a oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu draselného, preto…

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný (starší názov lúh sodný, kaustická sóda; v potravinárstve ako E524), NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku. Ide o anorganickú látku. Vo…

Chlór

Chlór je chemický prvok, ktorý má značku Cl a protónové číslo 17. V periodickej tabuľke sa zaraďuje medzi halogény. Je toxický, za normálnych podmienok žltozelený plyn s charakteristickým zápachom, ktorý sa ochotne zlučuje s väčšinou prvkov…

Inhibítor hrdze

Inhibítor hrdze je vysoko účinný syntetický penetračný prostriedok, ktorý preniká do hrdze, žieravín a olejov a ľahko odstraňuje hrdzu a žieraviny na skrutkách a slimákoch. Má osmotickú hrdzu, uvoľnené mazanie a odolnosť. Korózia, ochrana kovov a…

Izopropylalkohol

Má vynikajúce čistiace a odmasťovacie účinky, odstraňuje vlhkosť a rozmrazuje ľad. Používa sa ako rozpúšťadlo pre oleje, alkaloidy, gumy, živice, odmrazovací prostriedok pre kvapalné palivá a dehydratačné činidlo. Nenarúša povrch materiálov, dokonale…

Kyselina citrónová

Kyselina citrónová (C3H5O•(COOH)3) je slabá trikarboxylová kyselina nachádzajúca sa v citrusových plodoch. Je prírodnou konzervačnou látkou a používa sa ako dochucovací prostriedok jedál a nealkoholických nápojov. V biochémii je dôležitým…

Kyselina fosforečná

Charakteristika:Kyselina fosforečná sa vyskytuje ako kvapalina, ktorá je bezfarebná a bez zápachu. Pevná kryštalická štruktúra je veľmi nestabilná. Využíva sa hojne v potravinárstve predovšetkým ako ochucovadlo a k okysleniu colových nápojov. Je to…

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková, technický názov kyselina soľná, je čistý, bezfarebný vodný roztok plynného chlorovodíka. Je to vysoko žieravá silná anorganická bezkyslíkatá kyselina s rozmanitým priemyselným použitím. Kyselina chlorovodíková sa prirodzene…

Kyselina mliečna

Kyselina 2-hydroxypropánová alebo kyselina mliečna je ľahko rozpustná, bezfarebná, kryštály tvoriaca kyselina s racionálnym chemickým vzorcom CH3–CHOH–COOH. Vzniká mliečnym kvasením cukrov, napr. v mlieku, syroch, kysnutej kapuste. Konjugovaná zásada…

Kyselina Sulfámova

Kyselina sulfamová je anorganická pevná kyselina vytvorená nahradením hydroxylovej skupiny kyseliny sírovej aminoskupinami. Je to biely vločkovitý kryštál ortorombického systému, bez chuti, bez zápachu, neprchavý, nehygroskopický a ľahko rozpustný vo…

Nanočastice striebra

Nanočastice striebra sú vlastne pôvodne prírodným vynálezom. Vyrábajú ich napríklad niektoré druhy baktérií, keď sa stretnú s anorganickými soľami, obsahujúcimi striebro. Takto vyrobené nanočastice bývajú až prekvapivo kvalitné a mávajú stabilný tvar…

Virucídny

Virucídny dezinfekčný prostriedok je taký dezinfekčný prostriedok, ktorý preukázateľne zabije alebo zničí vírusy na predmetoch ošetrených týmto prostriedkom.

Vodný kameň

Vodný kameň je vyzrážaný povlak uhličitanu vápenatého, na stenách nádob alebo potrubí, ktorými je vedená alebo predovšetkým zahrievaná a potom ochladzovaná tvrdá voda, ktorej teplota je nižšia ako 100 °C. Základnou zložkou vodného kameňa je zvyčajne…