Elektrostatický výboj

Elektrostatický výboj (ESD) je rýchly výboj elektrického prúdu medzi dvoma objektmi s rôznymi nábojmi a rôznym počtom elektrónov. Táto výmena elektrónov vytvára veľké hromadenie elektromagnetického poľa