Virucídny

Virucídny dezinfekčný prostriedok je taký dezinfekčný prostriedok, ktorý preukázateľne zabije alebo zničí vírusy na predmetoch ošetrených týmto prostriedkom.