Nanočastice striebra

Nanočastice striebra sú vlastne pôvodne prírodným vynálezom. Vyrábajú ich napríklad niektoré druhy baktérií, keď sa stretnú s anorganickými soľami, obsahujúcimi striebro. Takto vyrobené nanočastice bývajú až prekvapivo kvalitné a mávajú stabilný tvar aj veľkosť