Alkalický

Alebo ZÁSADITÉ
Prípravok, pH hodnota ktorého sa pohybuje medzi 8-15.
Zásadité látky obsahujúce hydroxidový anión (OH-).
Medzi hydroxidy patria napríklad:
hydroxid sodný (NaOH)
hydroxid draselný (KOH)
hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)