Anorganická zlúčenina

Anorganické (neústrojné) látky sú také, ktoré tvoria podstatu neživej prírody (napr. horniny, minerály). Organické (ústrojné) látky sú také, ktoré vznikajú v telách živých organizmov a plnia tu funkciu stavebnú, zásobnú a funkciu živín.