Kyselina fosforečná

Charakteristika:
Kyselina fosforečná sa vyskytuje ako kvapalina, ktorá je bezfarebná a bez zápachu. Pevná kryštalická štruktúra je veľmi nestabilná. Využíva sa hojne v potravinárstve predovšetkým ako ochucovadlo a k okysleniu colových nápojov. Je to najlacnejšia, ale najsilnejšie okysľujúca látka.

Použitie:
Kyselina fosforečná sa vďaka svojej okysľujúcej a štipľavej chuti uplatňuje predovšetkým na výrobu nápojov typu cola a ďalších nealkoholických nápojov, ale aj do želé, mrazených mliečnych výrobkov, sladkostí, pekárenských výrobkov alebo v pivovarníctve. Má však rad iných vlastností napr. ako zdroj fosforu, zvyšovanie účinku antioxidantov v rastlinných tukoch alebo odstraňovanie nežiaducich účinkov kovov. Využíva sa teda aj na výrobu syrov a tukov.

Výroba:
Priemyselne sa vyrába reakciou oxidu fosforečného s vodou.

Nežiaduce účinky:
V nízkych dávkach je bezpečná. Koncentrovaná kyselina fosforečná dráždi pokožku a sliznicu. Ako zdroj fosforu pri vyšších dávkach spôsobuje jeho nadbytok. Fosfor je veľmi dôležitý minerálny prvok v našom tele, ktorý sa podieľa na stavbe zubov a kostí. Pri jeho nadbytku sa z tela vylučuje vo forme fosforečnanu vápenatého. Ak telo nemá dostatok vápnika, je nútené čerpať z kostí. Je teda nutné, aby hladina fosforu a vápnika bola v tele rovná pomere 1:2, inak môže dôjsť k náchylnosti kostí k zlomeninám alebo k ostreoropóze.

Doplňujúce informácie:
Maximálne prípustné množstvo je 70 mg/kg telesnej hmotnosti. V SR (celej EÚ) je použitie kyseliny fosforečnej povolené v nevyhnutnom množstve v potravinách a na úpravu pH pri výrobe detských príkrmov. V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).