Chlór

Chlór je chemický prvok, ktorý má značku Cl a protónové číslo 17. V periodickej tabuľke sa zaraďuje medzi halogény. Je toxický, za normálnych podmienok žltozelený plyn s charakteristickým zápachom, ktorý sa ochotne zlučuje s väčšinou prvkov periodickej tabuľky.