Viete, aké kvapaliny v aute je potrebné kontrolovať a kedy ich meniť?

Väčšina z nás chodí na výmenu oleja, pričom sa zabúda na ďalšie prevádzkové kvapaliny, ktoré sú dôležité pre správny chod vozidla. Tieto kvapaliny zohrávajú významnú úlohu takmer vo všetkých systémoch auta, ovplyvňujú tiež spotrebu paliva a životnosť. Ich pravidelná kontrola chráni auto pred poruchou, mechanickým poškodením a, dokonca, pred nehodami, ktorým sa dá predísť. Naučte sa sledovať hladinu kvapalín vo vozidle, včas ich doplniť alebo vymeniť.

Viete, aké kvapaliny v aute je potrebné kontrolovať a kedy ich meniť clanok

Nie je to len o motorovom oleji

Vedeli ste, že auto potrebuje 6 základných tekutín, aby fungovalo efektívne? Ktoré to sú?

  • Motorový olej;
  • Chladiaca kvapalina;
  • Kvapalina do posilňovača riadenia;
  • Brzdová kvapalina;
  • Prevodový olej;
  • Zmes do ostrekovačov.

Motorový olej maže pohyblivé časti motora, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Toto mazanie znižuje trenie, minimalizuje poškodenie a udržiava časti motora v dobrom stave.

Chladiaca kvapalina je známa aj ako nemrznúca zmes. Zabraňuje zamrznutiu motora v zime, zvyšuje bod varu chladiacej kvapaliny v lete a celoročne ho chráni pred koróziou.

Kvapalina posilňovača riadenia je jadrom hydraulického systému a umožňuje vám plynulo otáčať vozidlom. Ak je jej málo, môžete počuť nežiaduce zvuky z riadenia, točenie volantom je ťažšie a pod.

Brzdová kvapalina je jednou z najdôležitejších kvapalín, ktoré vaše auto potrebuje. Bez brzdovej kvapaliny by vaše vozidlo nebolo schopné zastaviť, keď stlačíte brzdový pedál. 

 

Prevodová kvapalina maže ozubené kolesá a ventily a zabezpečuje hladký chod prevodovky.

 

Zmes do ostrekovačov nemá priamy vplyv na výkon vozidla, avšak je dôležitá pre bezpečnú jazdu. Používa sa letná kvapalina do ostrekovačov  a zimná kvapalina do ostrekovačov.

 

Ako kontrolovať stav kvapalín?

Motorový olej – zaparkujte auto na rovnom povrchu a motor nechajte vychladnúť. Studený motor dáva oleju dostatok času, aby sa usadil na dne olejovej vane, čím získate presnejšie údaje. Otvorte kapotu auta. Vytiahnite mierku a utrite ju čistou handričkou. Opäť ju zasuňte späť. Po jej vytiahnutí môžete odčítať výšku hladiny. Olej dolejte, ak je pod hranicou mierky.

Chladiaca kvapalina – podobne ako pri kontrole oleja, aj pri kontrole hladiny chladiacej kvapaliny sa uistite, že je motor vychladený. Nepokúšajte sa otvárať uzáver chladiča, ak motor beží alebo je horúci, hrozí riziko popálenia. Odkrúťte uzáver pri chladiči a skontrolujete výšku hladiny podľa označenej miery. 

Kvapalina posilňovača riadenia – podobne ako v motorovom oleji a brzdovej kvapaline môžete v kvapaline posilňovača riadenia nájsť mierku na kontrolu hladiny. Ak kvapalina mierku nemá, na meranie hladiny použite značky minima/maxima.

Brzdová kvapalina – väčšina áut má nádržku brzdovej kvapaliny v motorovom priestore na strane vodiča. Aby ste ju skontrolovali, stačí sa pozrieť na farbu a hladinu kvapaliny. Brzdová kvapalina by mala byť priehľadná, nie zakalená ani tmavá. Uistite sa, že hladina je medzi indikátormi minima a maxima. 

Prevodová kvapalina – rovnako ako iné kvapaliny v aute, aj vaša prevodová kvapalina môže mať mierku, ktorú môžete použiť na kontrolu hladiny. Ak mierku nemá, kvapalinu bude potrebné skontrolovať v servise.

Zmes do ostrekovačov – toto je najjednoduchšia kontrola kvapaliny. Jednoducho otvoríte kapotu auta a nájdite nádržku pre zmes do ostrekovačov.

Na záver

Jazdiť s nedostatočným množstvom kvapalín môže spôsobiť rôzne problémy, napr. zadretie komponentov, ako je motor a prevodovka; zlyhanie bŕzd a posilňovača riadenia; vzniká tiež riziko ohrozenia cestujúcich.

Urobte si čas na pravidelnú kontrolu kvapalín vo vašom aute a nikdy nevynechajte naplánovanú kontrolu v servise. Našťastie, novšie vozidlá sú vybavené arzenálom meradiel na monitorovanie hladín kvapalín. Avšak, už viete, ako na to, zvyknite si tak robiť pravidelne. A keď už máte kapotu otvorenú, čo myslíte, nie je potrebné vyčistiť motorový priestor? Napríklad čističom TENZI Detailer Motorplast alebo aktívnou penou TENZI Detailer Clean engine.